2017. Vi gick från 2 anställda till 9, från 1 kontor till 3, från 10 till 30 deltagare, nya kunder och uppdrag, nya bekantskaper och vänner. Vi gick från att titta upp på ett berg som ibland kändes oöverstigligt till att steg för steg anta utmaningarna, lära oss och för att slutligen avrunda året, på toppen, med våra underbara, kompetenta och kreativa medarbetare. Tack alla som bidragit på resan, med allt från draghjälp till fika, värme och skratt. 2018 blir det nya bergstoppar att besöka!