2016!
Vi bildades, vi startade upp MYWAY Samhällsentreprenör, vi har workshopat, vi har skrattat och gråtit och inte minst – vi har träffat dig!

Tack för att just du, på ditt vis, gör det möjligt för oss att ge fart åt förändring!