BESKRIVNING

Energiklustrets syfte är att skapa en innovativ miljö, där idéer utvecklas till hållbara produkter eller tjänster, genom samverkan inom NetPort Science Park. Schvung har under två tillfällen modererat och faciliterat Energiklustrets medlemsmöten.

 

KUND

NETPORT SCIENCE PARK
ENERGIKLUSTER

Facilitering & Processledning