BESKRIVNING

The Station skapar dataspel åt kunder som bla Sony och är ca 20 anställda med kontor i Karlshamn. Schvung har löpande under ett års tid haft i uppdrag att skapa en öppen, hållbar och kreativ företagskultur i nära samarbete med HR-ansvarig och VD. Insatser har bl.a varit kulturworkshops med hela företaget, ledarskapscoaching och erfarenhetsutbyte med alla personer i lead-positioner samt ledning, reflektionstillfällen för alla anställda samt stöd i utvecklingssamtal.

 

KUND

THE STATION INTERACTIVE
FÖRETAGSKULTUR

Kulturkonsult
Ledarskapscoaching