BESKRIVNING

Blekingedagen 2017 fokuserade på Blekinges framtida möjligheter och utmaningar. Vi blev ombedda att prata om hur vi kan skapa en mer inkluderande arbetsmarknad. I vårt arbete med MYWAY ser vi ständigt förbättringspotential gällande arbetsmarknaden och delar gärna med oss av våra erfarenheter och reflektioner.

Se presentationen på YouTube

 

KUND

BLEKINGEDAGEN 2017
REGION BLEKINGE

Föreläsning