BESKRIVNING

Vårt 6-månaders projekt MYWAY innehåller så många bra verktyg och för att ännu fler ska få ta del av dem så skapade vi 3 workshops baserade på några MYWAY-metoder. I MYWAY 1-2-3 har unga arbetssökande under tre tillfällen arbetat med metoder för ökad självkänsla, idégenerering och passionsinventering.

 

KUND

UNG FRAMTID, ARBETSFÖRMEDLINGEN
MYWAY 1-2-3

MYWAY
Workshop