BESKRIVNING

Vårt 6-månaders projekt MYWAY innehåller så många bra verktyg och för att ännu fler ska få ta del av dem så lyfte vi ut ett av MYWAY-projekten, nämligen Love Project som går ut på att sprida kärlek i sin stad. Under en vecka fick deltagarna gå från idé till verklighet med hjälp av olika verktyg som idégenerering, projektplanering, reflektion mm. Fantastiska kärlekshandlingar spreds över hela Blekinge och för deltagarna innebar det ökad självkänsla och ökad känsla av påverkan.

KUND

MYWAY WEEK
UNG FRAMTID, ARBETSFÖRMEDLINGEN

MYWAY
Workshop