BESKRIVNING

Hyper Island är en internationell skola med fokus på digitala medier. Schvung har under 9 månader dels varit ett stöd åt programansvariga dels designat och faciliterat workshops för avslut samt teamutvecklingsmöten med syftet ökad effektivitet. Vi har även lett teambuildingsveckor.

 

KUND

HYPER ISLAND
PROJEKT- & PROCESSLEDNING

Ledarskapscoachning
Facilitering & Processledning