BESKRIVNING

Region Blekinge tillsammans med alla fem kommuner var mitt i en förändringsprocess och  ville utveckla ett befintligt projekt för att ta det vidare till nästa nivå. Schvung designade och ledde workshopen som bestod av tre tillfällen fokuserade på kommunspecifika behov, finansiering, erfarenhetsutbyte och förankringsarbete.

 

 

 

 

 

 

KUND

REGION BLEKINE
STRATEGI- & FÖRÄNDRINGSARBETE UNGDOMSKRAFT BLEKINGE

Facilitering och Processledning
Workshop