Från ord till handling

Under två veckor har vi i MYWAY utforskat samhällsentreprenörskap genom att göra studiebesök, intervjuer och research. Vi har varit i Malmö och besökt Glokala Folkhögskolan, Underverket, Happy Onion Farm, Yallatrappan och Landets Fria Tidning. Som ett resultat av besöket kommer alla våra samhällsentreprenörer i MYWAY bl a att få publicera en text i Landets Fria…