MYWAY – ett framgångskoncept

Under 6 månader har tre grupper arbetat med social hållbarhet genom sitt samhällsentreprenörskap men också med mänsklig hållbarhet genom självledarskap och personlig utveckling. Deltagarna har fått utvärdera språk/kommunikation, självkänsla, nätverk och riktning i livet och den självupplevda utvecklingen är fantastisk. Vi vill tacka alla MYWAYare för delaktighet, mod och bidrag till att skapa en fantastisk…