Ledarskapsutveckling

En grundpelare i det goda ledarskapet är självkännedom – att kunna leda sig själv och andra mot uppsatta mål. Andra viktiga faktorer är utbildning, nätverk, balans i livet och teamutveckling.

Vi arbetar med ledarskapsutveckling på företag och i organisationer och vi gör det genom att coacha, utbilda och integrera lärdomar direkt in i verksamheten. Finns det möjlighet genomför vi ledarskapsutvecklingen i grupp för att kunna öva nya kunskaper på varandra men också för att dela erfarenheter. Ledarskapsutvecklingen sker oftast över en tidsperiod med regelbundna träffar men även som enstaka coachingtillfällen. Resultatet är ledare med större kunskap om sig själva, ledarskap, team och mellanmänskliga relationer vilket i sin tur leder till högre produktivitet och en mer attraktiv arbetsplats.   

VI ERBJUDER

  • Ledarskapscoaching – ett eller flera tillfällen.
  • Ledarskapsutveckling i grupp för t ex chefer, mellanchefer eller enhetschefer.
  • Föreläsningar om utvecklande ledarskap.

Effektiva team

För att bli ett effektivt och högpresterande team krävs att arbetslaget fokuserar på både uppgift och relation. Att bara fokusera på en faktor är som att ro med en åra. 

Vi inleder uppdraget med en nulägesanalys och målsättning med insatsen och vi gör en mätning av gruppens effektivitet. Mätningen (GDQ) som vi använder oss av är framtagen av Susan A Wheelan och vi använder resultatet och teorin bakom mätningen – Integrative Model of Group Development – som språngbräda för de insatser som görs för att öka effektiviteten. Teambuilding, konflikthantering, värdegrunds- och kulturarbete och effektiv kommunikation är exempel på sådana insatser.

relaterade projekt

Mer att utforska

Utveckling av företagskultur

Utveckling av företagskultur Kulturen på företaget är av stor betydelse för hur väl de anställda trivs, känner sig delaktiga och bidrar. Men även för hur

Seniorer för liv och lust

Seniorer för liv och lust Seniorer för liv och lust är ett samverkansprojekt mellan kommunens arbetsmarknads- och omsorgsförvaltningar, Arbetsförmedlingen och Schvung. Det är en social

UGL

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare Schvung erbjuder och genomför handledarskap i UGL-kurser arrangerade av www.rezon.se och www.corecode.se Kursen passar alla som vill bli effektiva