Om Schvung

Schvung i Karlshamn AB startades 2016 och drivs, nu som då, av Cissi Dahl och Sofie Andersson. Schvungs affärsidé är att ge fart åt förändring och skapa mänsklig hållbarhet, främst med hjälp av sociala innovationer men också genom ledarskaps- och organisationsutveckling. Då och då utför vi vad vi kallar passion projects för att lösa samhällsutmaningar som vi identifierat eller fått tips om – som att lära kvinnor att cykla och simma. Passionsprojekten är sociala innovationer som vi själva tagit initiativet till.

Schvungmetoden

Vi arbetar alltid värderingsdrivet med människan i fokus för att frigöra potential och skapa synergier som får individer, team, företag, organisationer och samhällen utvecklas, blomstra och bli mer hållbara. Vår metodik baseras på upplevelser och relationsbyggande lärande för grupp och individ. Schvungmetoden finns med i allt vi gör.

Om Cissi och Sofie

Cissi Dahl

0709-503 530 • cissi@schvung.se

Cissi Dahl har mångårig erfarenhet av att arbeta i triple helix-miljö, d v s att främja samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Dessförinnan hann hon med en karriär inom elitidrott och coachning. Addera nätverk, ett genuint intresse för människor och driv till de erfarenheter så förstår du att Cissi är värdefull i arbetet med att skapa ett bättre samhälle.

Sofie Andersson

073-350 67 80 • sofie@schvung.se

Sofie Andersson har under många år arbetat som utbildnings- och processledare, entreprenör, styrelseledamot och konsult inom organisationsutveckling. Sofie är licensierad UGL-handledare och hon drivs av att skapa förutsättningar för människor att frigöra mer av sin potential – det som är så centralt för sociala innovationer och Schvungs affärsidé.