Utveckling av företagskultur

Kulturen på företaget är av stor betydelse för hur väl de anställda trivs, känner sig delaktiga och bidrar. Men även för hur länge de stannar och hur lätt det är att attrahera nya talanger. Kulturen handlar om attityder, normer och värderingar som finns, uttalade eller “i väggarna” och vid tillväxt finns det en risk för att kulturen inte hänger med i utvecklingen av det företag man vill vara.

Vi vill alltid att alla, ledning, anställda, chefer och praktikanter på företaget är involverade när vi arbetar med utveckling av företagskulturen. Det är viktigt att hela organisationen är beredd på att göra en djupdykning genom att reflektera över befintlig kultur och göra förändringar för att nå önskat läge. Vi hjälper till att belysa utmaningarna, ge perspektiv och se till att alla hörs men också att skapa en strukturerad plan som involverar varje person. Det krävs mod, beslutsamhet och arbete av en organisation för att göra en kulturförändring men vinsterna är stora, både ur ett ekonomiskt, kvalitets och hållbarhetsperspektiv.

VI ERBJUDER

  • Inspirationsföreläsning om vikten av en god kultur på företaget och hur man kan nå dit.
  • Workshop; vi utforskar tillsammans med organisationen hur kulturen ser ut idag, vad som kan ändras och vilka steg ni ska ta för att nå ert mål.
  • Kulturutveckling; en djupdykning görs i organisationen och vi går tillsammans in i ett mer omfattande samarbete för att säkerställa delaktighet, att ni är på rätt väg och alla mål uppnå.

relaterade projekt

Mer att utforska

Simma med Schvung

Äntligen kan vi presentera årets passion project – simma med Schvung! Cissi Dahl leder arbetet med att lära 30 kvinnor att simma och bli trygga i

Cykla med Schvung

Att vi som företagare kan vara med och bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle där människor får en större rörelsefrihet känns helt underbart.

Seniorer för liv och lust

Seniorer för liv och lust Seniorer för liv och lust är ett samverkansprojekt mellan kommunens arbetsmarknads- och omsorgsförvaltningar, Arbetsförmedlingen och Schvung. Det är en social