MYWAY

MYWAY är en 6 månaders lång utbildning för långtidsarbetssökande, ungdomar och nyanlända med fokus på samhällsentreprenörskap. Arbetsförmedlingen gav oss uppdraget att ta fram en metod för hur man på nya innovativa sätt få fler att bli intresserade av utbildning, hitta sin inre motivation och skapa ett livslångt lärande.   

Vi har genomfört MYWAY för sex grupper i hela Blekinge och sysselsättningen efter utbildningen är i genomsnitt 84%. Samtliga deltagare har betydligt högre självkänsla, större nätverk, tydlig riktning i livet baserad på inre motivation och högre språkkunskap. Risken att falla tillbaka till arbetslöshet har minskat markant.

 

Samhällsutmaningarna i det här fallet var hög ungdomsarbetslöshet, många nyanlända med låg utbildningsgrad, låg kunskap om svenska samhället och om de utbildningsmöjligheter som finns. 

Vår polkagrisklubba blev utbildningen MYWAY där deltagarna fick genomföra olika projekt med metoden:

 

 • upplevelsebaserat lärande
 • samhällsinformation genom studiebesök
 • nätverkande i form av samverkan med många olika aktörer från det offentliga, privata och ideella
 • självkänsla och riktning i livet genom reflektion.

Upplevelsebaserat lärande

Reflektion & Självkänsla

Studiebesök & Nätverkande

Alla vinner!

Vinsterna är stora och märks överallt – för individerna som deltar, för varje inblandad förvaltning och i samhället som helhet. 

För individen

 • Fler personer går vidare till arbete, studier eller eget företagande. I snitt gäller det för 84% av de personer som deltagit i innovationer där Schvungmetoden använts.
 • Fler personer hittar riktning i sitt liv, inre motivation, ökat nätverk, bättre kommunikation och förbättrad självkänsla.

För kommunen

 • Minskat ekonomiskt bistånd.
 • Arbetsmarkands-enheten blir avlastad
 • Fler människor känner sig inkluderad och delaktig i samhället
 • Minskade samhällsekonomiska kostader

RESULTATET ÄR ENASTÅENDE

Vi har genomfört MYWAY i fem  omgångar under en treårsperiod. Efter varje avslutat projekt gör vi mätningar och tittar på sysselsättningsgraden . Hittills har vi ett snitt på 84% i sysselsättning, d v s studier, anställning eller eget företagande. Samtliga deltagare har betydlig bättre självkänsla, större nätverk, tydligare riktning i livet baserad på inre motivation och högre språkkunskap. Risken att falla tillbaka till arbetslöshet har minskat markant. 

Fler personer hittar riktning i sitt liv, inre motivation, ökat nätverk, bättre kommunikation och förbättrad självkänsla.​

Vi erbjuder

 • Inspirationsföreläsning om hur man kan rädda världen och tjäna pengar – eller hur man med hjälp av innovativa lösningar för att skapa social och ekonomisk hållbarhet. 
 • Utbildning; Vi utbildar din verksamhet i hur ni kan genomföra en social innovation med hjälp av Schvungmetodiken.
 • Vi genomför en social innovation i er kommun/region och påvisar de goda effekterna, ni lär under tiden och kan sedan implementera metoden eller delar av den i er verksamhet. 

relaterade projekt

Mer att utforska

Seniorer för liv och lust

Seniorer för liv och lust Seniorer för liv och lust är ett samverkansprojekt mellan kommunens arbetsmarknads- och omsorgsförvaltningar, Arbetsförmedlingen och Schvung. Det är en social

Utveckling av företagskultur

Utveckling av företagskultur Kulturen på företaget är av stor betydelse för hur väl de anställda trivs, känner sig delaktiga och bidrar. Men även för hur

UGL

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare Schvung erbjuder och genomför handledarskap i UGL-kurser arrangerade av www.rezon.se och www.corecode.se Kursen passar alla som vill bli effektiva