MYWAY

- en motiverande självstärkande insats

MYWAY  är en motiverande och självstärkande insats för långtidsarbetssökande, ungdomar och nyanlända. Genom upplevelsebaserad inlärning, projektarbeten i grupp och personlig utveckling går i snitt 81% av deltagarna vidare till sysselsättning. Inte nog med det, efter 6 månader vid insatsens avslut, har samtliga deltagare en tydlig riktning i livet, bättre självkänsla, ökat nätverk och kommunicerar bättre oavsett modersmål.  

Alla vinner!

Vinsterna är stora och märks överallt – för individerna som deltar, för varje inblandad förvaltning och i samhället som helhet. 

För deltagaren

För kommunen

Samhällsutmaningarna i det här fallet var hög ungdomsarbetslöshet, många nyanlända med låg utbildningsgrad, låg kunskap om svenska samhället och om de utbildningsmöjligheter som finns.