Ledarskap och teamutveckling. Schvung hjälper individer, grupper, organisationer och samhällen att ta tillvara på den potential som finns. 

Teamutveckling

På allt fler och fler arbetsplatser blir en god förmåga att arbeta i team en prioriterad fråga. För att produktionen ska vara på topp måste också relationerna i teamet fungera. Teamutveckling handlar om att förse gruppen med den kompetens och erfarenhet som behövs för att bli högpresterande.

Ledarskap

Dagens höga förändringstakt ställer krav på ledare. Man behöver hantera omvärldens komplexitet, organisationens krav och medarbetarnas förväntningar. Ledarutveckling handlar om att öka sin självkännedom och sitt självledarskap för att effektivt kunna leda andra.