SOCIAL INNOVATION

Schvung har specialiserat sig på att skapa hållbarhet genom sociala innovationer och samverkan. Arbetsmetoderna som vi använder oss av finns med i allt vi gör och baseras på aktuell forskning och lång erfarenhet inom ledarskap, teamutveckling och coachning. 

Ta en titt på några av våra case

Vad är en social innovation?

En social innovation handlar om att hitta nya lösningar på olika samhällsutmaningar. Lösningarna sker ofta i samverkan mellan olika aktörer. När samverkan sker så ökar också hållbarheten – för både människor, miljö och för ekonomin.

Modellen som ger effekt

Hur kommer det sig att i snitt 81% av våra deltagare tar sig vidare till sysselsättning? Jo, vi rustar individer! Genom att låta deltagarna arbeta med betydelsefulla uppgifter som är värdefulla för samhället. Genom att arbeta i team och få möjligheten att lära sig av varandra. Genom att utöva ett utvecklande ledarskap och låta individerna hitta sin egen motivation och sin egen väg – mot sysselsättning och ökad inkludering.

Vi mäter. Tillsammans med Effektfullt har vi tagit fram en mätplan som vi upprättar med vår kund innan insatsen startar. Genom åren har vi nått fina resultat – i snitt 81% av våra deltagare tar sig vidare till sysselsättning, dvs. arbete eller studier. 

Social exkludering i fokus

Många människor blir idag exkluderade. Från t ex samhället, arbetsmarknaden eller från en gemenskap. Det är samhällsutmaningen som handlar om exkludering som Schvung vill lösa och då innebär det att vi arbetar med många olika målgrupper. Några exempel är:

Samarbeta med oss!

Idag finns fler möjligheter än någonsin att samarbeta med sociala företag och fler blir det! Tur är väl det för aktörer som SKR och Vinnova spår att framöver behöver flera olika aktörer jobba ihop för att lösa framtidens välfärd. För att göra det ännu lättare för de som vill anlita oss har vi skapat en plattform för social innovation tillsammans med den ideella föreningen Hej Blekinge. Det innebär att man kan göra allt från upphandling av välfärdstjänst till Idéburet Offentligt Partnerskap till Social Impact Bonds när man vill jobba med oss. Det finns fullt av möjligheter för att öka hållbarheten helt enkelt!