Schvung löser samhällsutmaningar! Tillsammans med aktörer från olika sektorer arbetar vi för att fler människor ska bli mer inkluderade i alla delar av samhället. 

ALLA VINNER!

Idag är det svårt för många människor att komma ut på arbetsmarknaden. Tänk om vi skulle kunna ta till vara på de människornas potential och samtidigt skapa ett bättre liv för andra.

I arbetsmarknadsinsatsen MYWAY Senior löser vi flera samhällsutmaningar samtidigt. Äldres ofrivilliga ensamhet och långtidsarbetslösa och nyanländas utanförskap på arbetsmarknaden. 

Så klart mäter vi effekterna av vårt arbete och siffrorna talar sitt klara språk: både den sociala och ekonomiska hållbarheten ökar!

FRIHET!

Kan en cykel eller en simbassäng öka inkluderingen i samhället? Absolut säger vi!
Med olika sociala innovationer sänker vi trösklarna så att fler människor kan ta del av det vårt samhälle erbjuder. Samtidigt ökar både jämställdheten och rörelsefriheten.

ENSAM ÄR INTE STARK!

Vi har en övertygelse om att människor blir smartare tillsammans med andra. Därför sätter vi samman grupper med så stor mångfald som möjligt. Vi arbetar i team och vi samverkar med en mängd olika aktörer. Eftersom ensam inte är stark delar vi med oss av våra metoder i våra olika utbildningar och föreläsningar

VAD VI GÖR

Sofie Andersson
Föreläsning & workshop
mångfald på arbetet
Utbildning