Schvung frigör potential hos individer, grupper och företag genom ledarskap- och organisationsutveckling. Vi får människor att gå från att vara exkluderad till att bli inkluderad.

nathan-dumlao-6VhPY27jdps-unsplash

FRIGÖRA POTENTIAL

Schvungs kunder är ledningsgrupper, arbetsgrupper och hela organisationer som vill nå sina mål genom att jobba mer effektivt tillsammans eller vill utforska nya vägar framåt. 

Vi hjälper nya team med att bygga trygghet och struktur, redan existerande team med att öka effektiviteten, chefer med att utveckla sitt ledarskap, ledningsgrupper och projektgrupper med att tydliggöra uppdrag, mål, arbetskultur och skapa strategier. Uppdragen kan ske i form av workshops, gruppcoaching, individuell coaching eller som längre uppdrag där vi är en kontinuerligt återkommande partner i utvecklingsarbetet.

BYGGA KNOW-HOW

Schvung hjälper organisationer att öka kompetensen genom utbildningar och inspirationsföreläsningar. Vi skräddarsyr verksamhetsnära ledarskapsutbildningar efter kundens behov. Våra utbildningar genomförs i hybridform och vi blandar teori med praktik. Vi kommer gärna och inspirerar er verksamhet, er konferens eller ert arbetslag kring ledarskap och/eller social hållbarhet. Exempel på föreläsningar som vi gör är  “Från exkluderad till superhjälte”, “Socialt entreprenörskap – rädda världen och tjäna pengar”, “Ledarskap, medarbetarskap och självledarskap” och “Konflikter som byggstenar och relationsbyggare”. Schvung handleder Utveckling av Grupp och Ledare (UGL), Försvarshögskolans ledarskapskoncept.

FRÅN EXKLUDERAD TILL INKLUDERAD

Genom Schvungs långa erfarenhet av ledarskapsutveckling, samverkansprojekt, lärandedesign, och coachning tillsammans med drivkraften att rusta människor för ett livslångt lärande skapades metoden MYWAY. Metoden ger lysande resultat – minst 75% går vidare till sysselsättning samtidigt som minst annan samhällsutmaning påverkas positivt.

Vi hjälper offentliga och allmännyttiga aktörer att starta upp och implementera metoden MYWAY genom föreläsningar, utbildning och konsulthjälp för att komma igång.