Vi ger fart åt förändring. Med människan i fokus. Genom innovation och samverkan som ger synergier. För vi tror på att sociala innovationer och organisationsutveckling kan frigöra en väldig massa potential hos både människor och i verksamheter.

Den korta förklaringen är att det är en kreativ lösning på en samhällsutmaning. En lösning som skapas genom samverkan och som alltid sätter människan i centrum.

När det finns mer tid förklarar vi vår modell där offentliga, privata och ideella aktörer tillsammans hittar nya, kostnadseffektiva och anpassade lösningar. Schvungmetodiken – med basen i upplevelser och relationsbyggande för grupp och individ – finns alltid med. Seniorer för liv och lust och MYWAY är exempel på sociala innovationer som vi skapat.​

Ibland kan det behövas en bra metafor. Den här är vår favorit för att beskriva begreppet sociala innovationer: Se på Schvung som en sockerbagare som tillverkar polkagrisklubbor. Vårt arbetsmaterial är karamelldegar i olika färger, en för varje utmaning eller målgrupp. Vi knådar degen för att förstå vad som behöver förändras och så börjar vi att rulla och foga samman. Ju fler färger en klubba innehåller desto mer smak och desto fler och bredare fördelar, det vill säga bättre hållbarhet – både socialt och ekonomiskt.

Ni ser individen i processen och ni fokuserar på vägen snarare än målet. På ett mycket kompetent, inspirerande och ödmjukt sätt vägleder ni kunden genom insiktsfulla processer och "tänkande utanför boxen". Ni hjälper kunden att våga skapa positiva och många gånger avgörande förändringar.

Samuel Henningsson
NetPort Science Park

Det bästa med att arbeta med er är ert engagemang och er seriositet. Ni har stor förståelsen för våra kunders behov och tålamodet som ibland behövs i samverkan med en myndighet.

Nada Nedelén
Arbetsförmedlingen