Schvung löser samhällsutmaningar och får människor att växa. Vi hjälper individer, grupper, organisationer och samhällen att ta tillvara på den potential som finns. 

ALLA VINNER!

Idag är det svårt för många människor att komma ut på arbetsmarknaden. Tänk om vi skulle kunna ta till vara på människors potential och samtidigt skapa ett bättre liv för andra.

Vår sociala innovation MYWAY Senior löser flera samhällsutmaningar samtidigt. Äldres ofrivilliga ensamhet och långtidsarbetslösa och nyanländas utanförskap på arbetsmarknaden. 

Självklart mäter vi effekterna av vårt arbete och siffrorna är tydliga: både den sociala och ekonomiska hållbarheten ökar!

RELATIONER!

Säg att vi sitter i en båt med två åror. Ror vi med den ena åran så fokuserar vi på att göra våra arbetsuppgifter. Ror vi med den andra åran så fokuserar vi på relationerna med våra medarbetare. Beroende på vad vi ska leverera, gruppens mognad och ledarskapet behöver vi ro olika mycket med de två årorna för att tillsammans nå bästa tänkbara resultat och samtidigt bibehålla goda relationer samt välmående.
Vi hjälper företag och organisationer att utveckla medarbetare, ledare och relationerna dem sinsemellan. Kolla in hur vi jobbar med ledar och teamutveckling.

TILLSAMMANS!

Om Schvung jobbar med know-how och framtagandet av sociala innovationer, ledarskap och medarbetarskap så finns behovet av en regional aktör som genomför insatser som direkt ökar hållbarheten. För oss är ideella föreningen Hej Blekinge den aktören! Tillsammans gör vi massa gott runt om i Blekinge. Ett fint exempel är partnerskapet med Karlshamnsbostäder där vi med gemensamma krafter löser ofrivillig ensamhet. Läs mer om Hej Blekinges alla projekt!

VAD VI GÖR