Schvung löser samhällsutmaningar och får människor att växa. Vi hjälper individer, grupper, organisationer och samhällen att ta tillvara på den potential som finns. 

ALLA VINNER!

Tänk om vi skulle kunna ta till vara på alla människors potential och både få människan och samhället att utvecklas. Det har vi en lösning för! 

Vår sociala innovation MYWAY gör stegförflyttningar mot sysselsättning för människan samtidigt som den offentliga aktören gör stora ekonomiska besparingar. Det är win-win för alla!

Självklart mäter vi effekterna av vårt arbete och siffrorna är tydliga: både den sociala och ekonomiska hållbarheten ökar!

RELATIONER!

Säg att vi sitter i en båt med två åror. Ror vi med den ena åran så fokuserar vi på att göra våra arbetsuppgifter. Ror vi med den andra åran så fokuserar vi på relationerna med våra medarbetare. Beroende på vad vi ska leverera, gruppens mognad och ledarskapet behöver vi ro olika mycket med de två årorna för att tillsammans nå bästa tänkbara resultat och samtidigt bibehålla goda relationer samt välmående.
Vi hjälper företag och organisationer att utveckla medarbetare, ledare och relationerna dem sinsemellan. Kolla in hur vi jobbar med ledar och teamutveckling.

TILLSAMMANS!

Om Schvung jobbar med know-how och framtagandet av sociala innovationer, ledarskap och medarbetarskap så finns behovet av en regional aktör som genomför insatser som direkt ökar hållbarheten. För oss är ideella föreningen Hej Blekinge den aktören! Tillsammans gör vi massa gott runt om i Blekinge. Ett fint exempel är partnerskapet med Karlshamnsbostäder där vi med gemensamma krafter löser ofrivillig ensamhet. Läs mer om Hej Blekinges alla projekt!

VAD VI GÖR