Ledarskap och teamutveckling. Schvung hjälper individer, grupper, organisationer och samhällen att ta tillvara på den potential som finns. 

Ledarskap

Vi vänder oss till ledare och chefer som vill utveckla sin ledarförmåga mot det utvecklande ledarskapet som handlar om att vara ett föredöme och agera autentiskt, att visa personlig omtanke genom stöd och konfrontation samt att inspirera och motivera.

Ledarutvecklingen ger dig bland annat…

Ledarutvecklingen sker i form av handledning eller utbildande workshops.