Ledarskap och teamutveckling. Schvung hjälper individer, grupper, organisationer och samhällen att ta tillvara på den potential som finns. 

Teamutveckling

Team ser ut på olika sätt. Det kan vara arbetsgrupp, ledningsgrupp, styrelse, en organisation eller avdelning. På vårt arbete lägger vi ofta stor del av vår kommunikation på uppgiften för att nå goda resultat. För att kunna jobba riktigt effektivt ihop behöver vi också kommunicera och ta hand om våra relationer – de flesta av oss vet hur en relation som inte riktigt flyter på kan påverka både våra känslor och vår prestation och vice versa.

Teamutveckling handlar om att skapa en relevant balans i kommunikationen kopplat till prestation och relation – alltså prata om både vad vi gör och hur vi ska göra det tillsammans.

Effektiva team kan vi uppnå genom att..

Vi träffar de flesta av våra kunder kontinuerligt över tid i team-sessioner där vi som handledare bidrar med att gruppen pratar om relevanta saker för att få teamet att utvecklas. Det kan handla om att reflektera över hur vi har det, lösa en konflikt eller ge varandra feedback. Vi använder oss av kvalitetssäkrade metoder och verktyg som har sin bakgrund i gedigen forskning. Vi är utbildade UGL-handledare och har över 15-års erfarenhet av teamutveckling och ledarskap.