MYDAY

- personlig utveckling i kombination av en subventionerad tjänst

MYDAY är ett koncept som ger människor med en subventionerad tjänst extra tid att arbeta med sin personlig utveckling. 25% av den totala arbetstiden tiden läggs på att öka nätverket, stärka självkänslan, få mod och fart framåt och samtidigt ge inspiration kring vilka möjligheter som finns för varje person. Reflektion, feedback och grupputveckling är andra avsnitt som ingår. Målet är att fler ska komma ut i sysselsättning och bli självförsörjande och samtidigt minska kommunens kostnader.

Volvo
IMG_7685
IMG_3953-1

Social & ekonomisk hållbarhet!

Vinsterna är stora och märks överallt – för individerna som deltar, för varje inblandad förvaltning och i samhället som helhet. Här ser du några konkreta vinster för både den offentliga aktören och för människan.

För den offentliga aktören

För deltagarna

IMG_3919

Genom att långtidsarbetssökande eller nyanlända personer får jobba med sin personliga utveckling har de större chans att nå sysselsättning och självförsörjning. Social och ekonomiskt hållbart, både för människan och för den offentliga aktören. 

Via Vinnova och programmet Social innovation får Schvung finansiering för att vidareutveckla konceptet MYWAY Senior. Vinnova stöttar sociala entreprenörer i arbetet med att hitta lösningar som möter nya samhällsbehov och som skapar ett inkluderande samhälle och samhällsnytta.