MYWAY Senior

- en effektfull arbetsmarknadsinsats

60699581_2264425223818330_7952702255776399360_n
promenadvän

Vi genomför en arbetsmarknadsinsats där arbetssökande får ett arbete och äldre får sällskap och gemenskap. Genom att kombinera de båda samhällsutmaningarna så skapas värde för minst två förvaltningar och samtidigt ökar den sociala inkluderingen!

Vi löser utmaningar! 

Genom att anställa långtidsarbetssökande eller nyanlända personer som utbildades i äldrefrågor för att ge social tid till äldre och motverka ofrivillig ensamhet kunde vi lösa utmaningarna på ett effektivt och hållbart sätt

Alla vinner!

Vinsterna är stora och märks överallt – för individerna som deltar, för varje inblandad förvaltning och i samhället som helhet. Här ser du några konkreta vinster för de båda förvaltningar som samverkat i projektet MYWAY Senior. 

Arbetsmarknadsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen

Via Vinnova och programmet Social innovation får Schvung finansiering för att vidareutveckla konceptet MYWAY Senior. Vinnova stöttar sociala entreprenörer i arbetet med att hitta lösningar som möter nya samhällsbehov och som skapar ett inkluderande samhälle och samhällsnytta.