Seniorer för liv och lust

Seniorer för liv och lust är ett samverkansprojekt mellan kommunens arbetsmarknads- och omsorgsförvaltningar, Arbetsförmedlingen och Schvung. Det är en social innovation som syftar till att öka sysselsättningen och ta till vara människors potential, öka intresset för omsorgsyrket och skapa en mer glädjefylld, social tillvaro för äldre.

Om vi förklarar projektet med sockerbagaren så består samhällsutmaningarna av de här karamelldegarna:

Vår polkagrisklubba formades för att möta alla dessa utmaningar. Genom att anställa långtidsarbetssökande eller nyanlända personer som utbildades i äldrefrågor för att ge social tid till äldre och motverka ofrivillig ensamhet kunde vi lösa utmaningarna på ett effektivt och hållbart sätt.

Alla vinner!

Vinsterna är stora och märks överallt – för individerna som deltar, för varje inblandad förvaltning och i samhället som helhet. Här ser du några konkreta vinster för de båda förvaltningar som samverkat i Seniorer för liv och lust:

Arbetsmarknadsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen

Via Vinnova och programmet Social innovation får Schvung finansiering för att vidareutveckla konceptet Seniorer för liv och lust. Vinnova stöttar sociala entreprenörer i arbetet med att hitta lösningar som möter nya samhällsbehov och som skapar ett inkluderande samhälle och samhällsnytta.

 

VI ERBJUDER

  • Inspirationsföreläsning om hur man kan rädda världen och tjäna pengar – eller hur man med hjälp av innovativa lösningar för att skapa social och ekonomisk hållbarhet. 
  • Utbildning; Vi utbildar din verksamhet i hur ni kan genomföra en social innovation med hjälp av Schvungmetodiken.
  • Vi genomför en social innovation i er kommun/region och påvisar de goda effekterna, ni lär under tiden och kan sedan implementera metoden eller delar av den i er verksamhet. 

relaterade projekt

Mer att utforska

Simma med Schvung

Äntligen kan vi presentera årets passion project – simma med Schvung! Cissi Dahl leder arbetet med att lära 30 kvinnor att simma och bli trygga i

MYWAY

MYWAY MYWAY är en 6 månaders lång utbildning för långtidsarbetssökande, ungdomar och nyanlända med fokus på samhällsentreprenörskap. Arbetsförmedlingen gav oss uppdraget att ta fram en

Utveckling av företagskultur

Utveckling av företagskultur Kulturen på företaget är av stor betydelse för hur väl de anställda trivs, känner sig delaktiga och bidrar. Men även för hur