Seniorer för liv och lust

Seniorer för liv och lust är ett samverkansprojekt mellan kommunens arbetsmarknads- och omsorgsförvaltningar, Arbetsförmedlingen och Schvung. Det är en social innovation som syftar till att öka sysselsättningen och ta till vara människors potential, öka intresset för omsorgsyrket och skapa en mer glädjefylld, social tillvaro för äldre.

Om vi förklarar projektet med sockerbagaren så består samhällsutmaningarna av de här karamelldegarna:

 • hög arbetslöshet och många med behov av ekonomiskt bistånd
 • låg självkänsla och motivation hos arbetssökande
 • låg kunskap i svenska språket
 • hög belastning på personalen inom hemtjänsten
 • många äldre lider av isolering och ensamhet
 • större andel av landets befolkning är åldrande

Vår polkagrisklubba formades för att möta alla dessa utmaningar. Genom att anställa långtidsarbetssökande eller nyanlända personer som utbildades i äldrefrågor för att ge social tid till äldre och motverka ofrivillig ensamhet kunde vi lösa utmaningarna på ett effektivt och hållbart sätt.

Alla vinner!

Vinsterna är stora och märks överallt – för individerna som deltar, för varje inblandad förvaltning och i samhället som helhet. Här ser du några konkreta vinster för de båda förvaltningar som samverkat i Seniorer för liv och lust:

Arbetsmarknadsförvaltningen

 • Fler personer går vidare till arbete, studier eller eget företagande. I snitt gäller det för 81% av de personer som deltagit i innovationer där Schvung-metoden använts.
 • Ekonomiska biståndet tas bort 100% under projekttiden och efteråt minskas det ekonomiska biståndet med i snitt 81%.
 • Fler personer hittar riktning i sitt liv, inre motivation, ökat nätverk, bättre kommunikation och förbättrad självkänsla.

Omsorgsförvaltningen

 • Samtliga äldre får fler sociala kontakter. Våra mätningar visar också att de mår bättre, blir gladare, rör sig mer, blir mer aktiva och kontaktar vården mindre.
 • Hemtjänsten blir avlastade i arbetet med social tid.
 • Personal på boenden får hjälp att sätta guldkant på de boendes vardag. Det som sällan hinns med.
 • Många deltagare får upp ögonen för, och utbildar sig inom, vård och omsorg.

VI ERBJUDER

 • Inspirationsföreläsning om hur man kan rädda världen och tjäna pengar – eller hur man med hjälp av innovativa lösningar för att skapa social och ekonomisk hållbarhet. 
 • Utbildning; Vi utbildar din verksamhet i hur ni kan genomföra en social innovation med hjälp av Schvungmetodiken.
 • Vi genomför en social innovation i er kommun/region och påvisar de goda effekterna, ni lär under tiden och kan sedan implementera metoden eller delar av den i er verksamhet. 

relaterade projekt

Mer att utforska

Utveckling av företagskultur

Utveckling av företagskultur Kulturen på företaget är av stor betydelse för hur väl de anställda trivs, känner sig delaktiga och bidrar. Men även för hur

Cykla med Schvung

Att vi som företagare kan vara med och bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle där människor får en större rörelsefrihet känns helt underbart.

Simma med Schvung

Äntligen kan vi presentera årets passion project – simma med Schvung! Cissi Dahl leder arbetet med att lära 30 kvinnor att simma och bli trygga i