TV utan gränser

Idag lider många äldre av ofrivillig ensamhet och det är en växande utmaning. Under pandemin har utmaningen både blivit belyst men också förvärrats. Digitala hjälpmedel har varit lösningen för många men för de som inte kan, vill eller vågar hantera dem så består ensamheten.

“TV utan gränser” är en innovation som låter den äldre komma i kontakt med omvärlden och få social tid och gemenskap via TVn utan att varken behöva lära sig någon ny teknik eller interagera med ny hårdvara. Med “TV utan gränser”  kan man med endast ett kanalbyte prata med nära och kära och samtidigt se dem direkt i TVn. De kan visa bilder från sin dag, man kan läsa ihop eller bara prata. Sjuksköterskan kan kontakta en brukare via TVn, prata lite och se efter så att den äldre mår bra. 

”TV utan gränser” skapar gemenskap, trygghet, välmående och glädje för den äldre och dess anhöriga. För vård och omsorg innebär innovationen att man kan erbjuda fler möjligheter till interaktion och närhet.