VOLONTÄRSAMORDNING

- tillsammans skapar vi ett mer inkluderande samhälle för fler.

60699581_2264425223818330_7952702255776399360_n
IMG_8831
71751166_2452343141547143_7391435427023945728_n

Schvung hjälper Karlskrona kommun med att bygga upp en övergripande volontärverksamhet. Volontärplatsen ska bidra till att fler aktörer tillsammans löser samhällsutmaningar och syftar bland annat till att minska ofrivillig ensamhet och öka möjligheterna till social gemenskap, både för volontären och för mottagaren av insatsen. Genom Volontärplatsen matchas volontärer med frivilliga insatser. Tillsammans skapar vi ett mer inkluderande samhälle för fler.

Social & ekonomisk hållbarhet!

Vinsterna är stora och märks överallt – för individerna som deltar, för varje inblandad förvaltning och i samhället som helhet. Här ser du några konkreta vinster för både den offentliga aktören och för människan.

Vinster med att arbeta volontärt

All verksamhet inom Volontärplatsen utgår ifrån demokratiska fri- och rättigheter. Värdegrunden bygger på övertygelsen om att alla människor har lika värde oavsett kön, etnisk eller politisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Volontärplatsen verkar alltid utifrån FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.