TV utan Gränser

TV utan gränser Idag lider många äldre av ofrivillig ensamhet och det är en växande utmaning. Under pandemin har utmaningen både blivit belyst men också förvärrats. Digitala hjälpmedel har varit lösningen för många men för de som inte kan, vill eller vågar hantera dem så består ensamheten. “TV utan gränser” är en innovation som låter […]