Seniorer för liv och lust

Äntligen kan vi presentera vårt nya projekt “Seniorer – för liv och lust”. Många seniorer lever idag i ensamhet och den psykiska ohälsan bland målgruppen ökar dramatiskt. “Seniorer – för liv och lust” kommer erbjuda 8-10 arbetssökande personer en tjänst som innebär att sätta guldkant på seniorers vardag. Projektet är en samverkan mellan Schvung, Arbetsförmedlingen och Karlshamns Kommun.

“Seniorer för liv och lust” ökar sysselsättningen och tar till vara på människors potential, skapar ett ökat intresse för omsorgsyrket samt minskar den psykiska ohälsan bland äldre.

Dela den artikeln