Sveriges innovationsriksdag

Den 7-9 maj arrangeras Sveriges innovationsriksdag i Blekinge. Årets tema är det Smarta Samhället och ledorden är nya möten, inspiration, kunskapsöverföring och samverkan. Hur kan vi medverka till att skapa det smarta samhället med utgångspunkt i inkubatorer och science parks verksamhet och i samverkan med andra aktörer? NetPort Science Park är värd den 7 maj och Schvung kommer att stå på scenen och tala om hur vi kan vara “Smarta tillsammans”.

Hur kan vi genom samarbete och samverkan öka den mänskliga hållbarheten?
Hur löser vi komplexa samhällsutmaningar tillsammans med offentliga och privata aktörer liksom civilsamhället?

Kom och lyssna på oss när vi berättar om hur vi tar fram innovativa lösningar för olika samhällsutmaningar med syftet att öka den mänskliga hållbarheten. Under föreläsningen delar vi med oss av de utmaningar, framgångar och insikter vi fått kring vårt mångåriga arbete med sociala innovationer.

Dela den artikeln