Tekniska museet + TV utan gränser = sant

Härom veckan blev vi kontaktade av Tekniska museet som hade snubblat över vår innovation ”TV utan gränser”. De ville ha med oss i sin digitala utställning ”Innovationer i skuggan av pandemin” som har invigning i februari 2021. Så klart sa vi ja – det är ju en dröm att finnas på tekniska museet – och intervjuer har redan genomförts. Vi siktar även på att ha en fysisk prototyp på plats i Stockholm vid invigningen! 

Här kommer en kort sammanfattning om vad TV utan gränser handlar om.
När pandemin var ett faktum och alla äldre isolerades så upphörde också en väldigt stor del av våra verksamheter. Vi visste också att många av de äldre i vårt nätverk nu skulle må väldigt dåligt till följd av isoleringen och att många har varken något verktyg eller den digitala kompetensen att hålla kontakten med anhöriga. Ur den frustrationen och sorgen föddes en ny innovation – TV utan gränser. Genom att koppla upp den äldres TV via vår lösning så kan den äldre plötsligt komma i visuell kontakt med anhöriga, sjukvårdspersonal eller hemtjänsten. Helt plötsligt är den äldre friare, mindre ensam och mer trygg i sitt hem. För att förverkliga en första prototyp av TV utan gränser har vi anlitat Okatima som är ett soctech-företag som använder teknik i människans tjänst och skapar därigenom interaktiva upplevelser. Vi har sökt och blivit beviljade medel från Region Blekinge. Vi är nu mitt uppe i arbetet att testa prototypen men också att affärsutveckla och det är med stor glädje vi ser nya möjligheter till minskad isolering i varje möte vi har.

Dela den artikeln