Integration, jämställdhet & mångfald

Integration, jämställdhet & mångfald skapar attraktiva arbetsplatser & lönsamma företag.

Schvung har på uppdrag av projektet Framtidskompetens i Blekinge tagit fram en utbildningsfilm och kompletterande utbildningsmaterial som riktar sig till samtliga anställda, drygt 700 personer, för de deltagande företagen i projektet. Filmen syftar till att höja kompetensen inom områdena inkludering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet med koppling till kompetensförsörjning.

Projektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stärka företagens förmågor och processer för en mer effektiv och breddad kompetensförsörjning genom att deltagande företag ska bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.

Kul med nöjda kunder och bra samarbete!

Dela den artikeln