Schvung beviljade medel för innovation i Corona-krisens spår

Schvung löser olika samhällsutmaningar på nya innovativa sätt. De senaste åren har vi arbetat med bla äldre och i och med Corona-pandemin ser vi hur särskilt utsatt denna grupp är. Redan innan krisen var äldre i farozonen för att drabbas av psykisk ohälsa p.g.a. ensamhet – en risk som ökat lavinartat de senaste månaderna när social distansering och besöksförbud gäller. Samtidigt som vi välkomnar initiativ där äldre får hjälp av både personal och ideella krafter för att kunna använda smarta telefoner och surfplattor inser vi också att det är ett sätt som inte är hållbart i längden. Därför har Schvung tagit fram en säker innovation där du med endast ett kanalbyte och ett samtal kan få prata med nära och kära eller med undersköterskan och samtidigt se dem direkt i TVn. Genom att undanröja tekniska hinder så kan fler människor träffas och färre behöver vara ensamma. Både kommuner och regionen har redan visat intresse för att kunna använda en sådan här produkt i framtiden, både för sällskap men också nära vård samt för att motverka digitalt utanförskap. För att ta fram produkten har Schvung inlett ett samarbete med Okatima AB, ett socialt teknikföretag som arbetar med interaktiva upplevelser. Vi har tillsammans tagit fram ett första ”proof of concept” och för att utveckla produkten vidare har Schvung blivit beviljade 100.000 kr av Region Blekinge. Vi kommer börja testa produkten i bredare skala under hösten.

Bild: Okatima AB

Dela den artikeln