Schvung testar nytt koncept i Ronneby

Tillsammans med Ronneby kommuns integrations och arbetsmarknadsenhet testar Schvung ett nytt koncept – MYDAY. Det bygger på vår lösning MYWAY som effektivt får ut människor i arbete och samtidigt genomförs samhällsförbättrande insatser – som att ge sällskap till ofrivilligt ensamma t ex. MYWAY handlar inte bara om att människor får ett  meningsfullt arbete utan också om att utveckla individen och ta tillvara på lärande. Därför så lägger vi alltid minst 25% av tiden på just personlig utveckling. 

I och med vår finansiering av Vinnova kan vi testa ett nytt koncept som går ut på att människor som har en subventionerad tjänst genom Ronneby kommun får en dag i vecka med oss och med fokus på personlig utveckling. Vår tes är att fler kommer i och med detta komma ut i sysselsättning efter avslutad subventionerad tjänst än de som inte får insatsen. Navigatorcentrum har tilldelat oss 8 personer med så bred mångfald som möjligt och även en referensgrupp har utsetts vid projektets start för att kunna jämföra med. 

Under projekttiden har fokus legat på att öka nätverket, stärka självkänslan för att få mod framåt och ge inspiration kring vilka möjligheter som finns för varje person. Gruppen har fått stå i fokus och vi har jobbat med allt från reflektion, till feedback till grupputveckling. Både vi och deltagarna har lärt oss så mycket och vi alla ser fram emot att skörda hårt arbete.

Dela den artikeln