Sweden innovation days 2022

Schvung var med och deltog på den internationella digitala konferensen Sweden innovation days 19 januari. Konferensen arrangeras av Vinnova, Energimyndigheten, AISweden och IgniteSweden – thank you for leading the way!

Ämnet var: ”How can startups build sustainable companies within the area of social innovation?

Tiden var knapp, och vi hann inte säga allt vi ville säga, därför kommer här vår START – STOPP – FORTSÄTT lista…

START – förvänta eller till och med kräva, att den offentliga sektorn löser samhällsutmaningar tillsammans med andra aktörer så som privata företag, den ideella sektorn, civilsamhället, etc, etc och leta efter ömsesidiga långsiktiga hållbara lösningar. Vi behöver snabba på processen för att lösa samhällsutmaningar tillsammans. Idag finns det en mängd olika sätt att finansiera, mäta påverkan och metoder för samverkan men ofta låter systemet inte social innovation ske (på grund av regleringar, långsamma processer eller brist av processer, inte tillräckligt med kunskap etc). Utbilda och stötta gärna ekonomiskt den offentlig sektor för att lösa utmaningar tillsammans med andra.

STOPP många tänker att den ideella sektorn/sociala företag gör allt gratis. Vi har upprepade gånger fått kommentarer som ”vi har inga pengar till samarbete men låt oss samarbeta med den ideella sektorn så att vi kan ha fler volontärer”. Volontärer är toppen och vi behöver fler av dessa passionerade människor men om vi vill ha stor effekt behöver vi ledarskap och ledning också, professionalism kostar! Arbetet vi gör ska fortfarande värderas lika högt som vilket företag som helst. Schvung som ett socialt företag gör inte vinst på samma sätt utan mäter framgång genom de effekter som blir.

FORTSÄTT – att stödja sociala entreprenörer precis så som Vinnova gör. Det är ensamt att visa vägen och vi behöver stöd i finansiering, know-how, nätverk och bara vanlig energi och inspiration!

Dela den artikeln