The Station utvecklar ledarskapet tillsammans med Schvung

Under våren 2020 har alla chefer och mellanchefer på The Station gått kursen UGL – Utveckling av Grupp och Ledare. Det är en investering och satsning för ökad effektivitet, välmående och lönsamhet. Tillsammans med Schvung har man skapat strategier för hur lärdomar och ny kunskap ska implementeras i arbetssätt och produktionsprocesser för att investeringen ska bli långsiktig. Vi har gjort en intervju med Mattias Nygren, CEO och David Bjarke, Studio Director för att ta reda på vad UGLen tillsammans med konsulthjälp från Schvung betyder för dem.

Vad är er största “take away” från UGL?

“I och med att en UGL-grupp består av människor som inte känner varandra sedan innan och har stor mångfald så har jag fått med mig nya infallsvinklar kring ledarskap och hur andra organisationer verkar – något som är svårt att få till i andra sammanhang och därmed väldigt värdefullt” säger David Bjarke som är Studio Director på The Station. “Det har också varit givande att få fler perspektiv på hur en ledare är, annat än den typiska nidbilden, och speciellt värdefullt tror jag att det är för de som är nya i sitt ledarskap” fortsätter han.

“För mig innebär UGLen en frihet att utforska mig själv och mitt ledarskap tillsammans med andra som jag inte känner sedan innan. Att få feedback på hur jag uppfattas och agerar har varit både bekräftande och utvecklande” berättar Mattias Nygren, CEO på The Station.

Hur tror ni att er organisation kan gynnas av att alla chefer och mellanchefer gått UGL?

“Oavsett tidigare erfarenheter så har vi alla nu en gemensam plattform att utgå ifrån, en delad kunskap med bl a olika modeller och teorier, ett gemensamt språk kopplat till ledarskap och grupputveckling och även en delad upplevelse som är teambyggande i sig” säger Mattias.

David håller med om det gemensamma språket och fortsätter: “Vi har i och med UGLen fått öva på många saker och mycket har blivit avdramatiserat, som t ex konstruktiv feedback. Det kommer att leda till ökad effektivitet och kvalitet och vi kommer gemensamt kunna utveckla klimatet på företaget så att de bli ännu mer “högt i tak” och att vi blir bättre på att t ex hantera konflikter”.

Varför har ni valt att arbeta med Schvung vid inköp av UGL och vidare i förankringsarbetet?

David börjar: “Vi är ett kreativt företag i en kreativ bransch. Schvung har lång erfarenhet av att arbeta med liknande företag och utmaningar kopplat till branschen vilket gör att de har stor insikt och förståelse för hur vi kan utvecklas”.

”UGL är för oss en investering både för studion och för våra medarbetare med målet att det skall ge både kortsiktiga och långsiktiga resultat” säger Mattias och fortsätter. ”Kortsiktigt så har de medarbetare som gått kursen fått utvecklas i sitt ledarskap och även fått med sig en ”verktygslåda” av modeller och kunskaper att använda i sin fortsatta utveckling, och där kan alla som har gått kursen även stötta varandra. Långsiktigt, när vi står inför ett arbete med att implementera lärdomarna in i företagets struktur och processer, så är det väldigt fördelaktigt att Schvung är handledare i UGL och har en stor kunskap om ledarskap och team samtidigt som de har stor insikt i företaget. De kommer in som en neutral part och alla anställda har stort förtroende för dem.”

Vem skulle du rekommendera att gå UGL och varför?

“Alla skulle må bra av att gå en UGL, för den personliga utvecklingen inte minst. För att det ska bli förankrat, ge genomslag och överleva i en organisation så tror jag att det är viktigt att man börjar uppifrån med t ex chef, sedan mellanchef etc. Då kan man stötta varandra i arbetet och en chef kan vara en bättre resurs som coach för sina mellanchefer i förändringsarbetet” säger Mattias.

David anser att UGL passar alla i en ledande position och behöver förankras hos ledningen för att skapa förändring.

Sofie och Cissi på Schvung är UGL-handledare och har båda lång erfarenhet av att arbeta med ledarskap, teamutveckling och organisationsförändring. I och med vårt kontaktnät av UGL-leverantörer t ex Corecode och Rezon kan vi skapa fördelaktiga erbjudanden för er verksamhet – ju fler som går, desto lönsammare blir det, ur flera perspektiv. 

För den som vill säkerställa implementering av lärdomar och nya kunskaper, så som The Station har gjort, erbjuder Schvung tre implementeringstillfällen där vi inventerar och delar lärdomar och insikter från UGLen, identifierar utvecklingspotential och skapar strategier och slutligen har en uppföljning där vi firar framgångar och åtgärdar missade möjligheter.

Dela den artikeln