VOLONTÄRSAMORDNING

VOLONTÄRSAMORDNING – tillsammans skapar vi ett mer inkluderande samhälle för fler. Klicka här och se vilka volontära uppdrag du kan söka i Karlskrona kommun Schvung hjälper Karlskrona kommun med att bygga upp en övergripande volontärverksamhet. Volontärplatsen ska bidra till att fler aktörer tillsammans löser samhällsutmaningar och syftar bland annat till att minska ofrivillig ensamhet och […]

MYDAY

MYDAY – personlig utveckling i kombination av en subventionerad tjänst MYDAY är ett koncept som ger människor med en subventionerad tjänst extra tid att arbeta med sin personlig utveckling. 25% av den totala arbetstiden tiden läggs på att öka nätverket, stärka självkänslan, få mod och fart framåt och samtidigt ge inspiration kring vilka möjligheter som […]

TV utan Gränser

TV utan gränser Idag lider många äldre av ofrivillig ensamhet och det är en växande utmaning. Under pandemin har utmaningen både blivit belyst men också förvärrats. Digitala hjälpmedel har varit lösningen för många men för de som inte kan, vill eller vågar hantera dem så består ensamheten. “TV utan gränser” är en innovation som låter […]

Cykla med Schvung

Att vi som företagare kan vara med och bidra till ett mer jämställt och jämlikt samhälle där människor får en större rörelsefrihet känns helt underbart. Mänsklig hållbarhet och den sociala hållbarheten i samhället ökar och vi som sociala innovatörer får göra det som vi är bäst på.  Starka, självständiga och fria kvinnor. Schvung hade tidigare […]