FÖRELÄSNING & WORKSHOP

Vad är en social innovation?

En social innovation handlar om att hitta nya lösningar på olika samhällsutmaningar. Lösningarna sker ofta i samverkan mellan olika aktörer. När samverkan sker så ökar också hållbarheten – för både människor, miljö och för ekonomin.

Utmaning + samverkan = smart!

När vi tar fram olika lösningar så sätter vi samhällsutmaningen i fokus. Det är den som får styra vad vi ska göra och tillsammans med vilka andra aktörer. Samverkan med andra kan handla om långsiktiga samarbeten, att utföra ett projekt tillsammans, dela resurser, finansiering och inköp, kompetensöverföring eller rådgivning.

Schvung har specialiserat sig på att skapa hållbarhet genom sociala innovationer och samverkar med andra.  Vi erbjuder också utbildningar för att hjälpa andra att öka hållbarheten i sin egen organisation. Arbetsmetoderna som vi använder oss av finns med i alla erbjudanden och baseras på lång erfarenhet inom ledarskap och teamutveckling och tar avstamp i den positiva psykologin.

Smarta tillsammans! Den sociala innovatörens måtto

En föreläsning som på ett tydligt och konkret sätt förklarar och ger exempel på sociala innovationer. Vad är förutsättningarna för att lyckas, hur kan de finansieras och hur vet man om och när de lyckas? Varför är tillsammans smartare och vad är riskerna med att inte vara det?  Vi pratar om samhällsutmaningar, samverkan, entreprenörskap, effektmätning och hållbarhet.

Schvung har skapat flertalet sociala innovationer och har blivit beviljade medel från Vinnova för att sprida några av dem. Schvung samverkar tätt med offentlig, ideell och privat sektor och utgår från flera olika perspektiv.

Ledarskapet som rustar individer
- en arbetsmodell för framtiden

Vad är det för faktorer som leder till att människor långt ifrån arbetsmarknaden plötsligt blir mer anställningsbara och hittar sin väg framåt? Schvung delar med sig av arbetsmodellen som skapar livslångt lärande och får människor långt ifrån arbetsmarknaden i sysselsättning. Föreläsningen handlar om utvecklande ledarskap, teamutveckling och positiv psykologi och riktar sig till den som på något sätt leder människor. Modellen bygger på aktuell forskning och evidensbaserad praktik. Grundarna till Schvung tog  fram modellen 2014 och har sedan dess fått ut i snitt 81% av alla deltagare i sysselsättning.